BİLGİ NOTU
TARİH: 10.02.2020

KONU: [İleri Teknolojiler VI. Çalıştayı (İTÇ-2020)] ve [Advanced Technologies Workshop (IATW 2020)] Hakkında Bilgi Notu 001
İlgili Makama

İLGİ: PRU 05.09.2019, Sayı: 33145098-050.01.04

Bilim ve teknolojiyi geliştirmek, genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla; 2010 yılından itibaren organize edilen [İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ)] ve bu yıl ilk defa planlanan [International Advanced Technologies Workshop (IATW)] faaliyetinin 27-28 Ekim 2020 tarihlerinde Pîrî Reis Üniversitesi’nde Tuzla / İstanbul’da gerçekleştirilmesi İLGİ ile planlanmıştır.

(İTÇ-2020) / (IATW-2020) olarak anılacak faaliyetin konu ve kapsamı; organizasyon ve makale yazım esasları, idari ve teknik konular faaliyetin WEB sayfasından takip edilebilir.

Teknik, idari, bilimsel konularda zaman kazanmak; faaliyete katılacak bilim insanlarının hazırlıklarına öncelik tanımak, kurum ve kuruluşlardan faaliyete katılmayı arzu eden personeli teşvik etmek amacıyla işbu duyuru bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımla.

Prof. Dr. Y. Müh. M. Oktay ALNIAK
İTÇ/IATW-2020 Başkanı
PRU Müh. Fak. End. Müh. Böl. Bşk.
04.02.2020 Tuzla / İSTANBUL

WEB adresi: http://www.itc.org.tr
Yazışma adresi: itc@itc.org.tr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konu: İleri Teknolojiler VI. Çalıştayı ve Uluslararası İleri Teknolojiler Çalıştayı [International Advanced Technologies Workshop (IATW-2020)] Hakkında Bilgi Notu 002
Tarih: 11.02.2020

İlgili Makama

İLGİ: PRU 05.09.2019 Tarih ve 3314098-050.01.04 Sayılı Yönetim Kurulu ve Senato Kararı
Bilim insanlarını ve yeni teknoloji üretimini teşvik amacıyla; İleri Teknolojiler VI. Çalıştayı’nın ve Uluslararası İleri Teknolojiler Çalıştayı’nın [International Advanced Technologies Workshop (IATW-2020)] 27-28 Ekim 2020 tarihlerinde Piri Reis Üniversitesi’nde yapılması İLGİ ile kararlaştırılmıştır.
Faaliyetin yürütülmesinden Prof. Dr. Yük. Müh. M. Oktay Alnıak Çalıştay Başkanı olarak sorumludur. Çalıştaya Üniversitelerin, Yüksek Okulların, Sınaî Kuruluşların, Tuzla Temel Bilimler Vakfı’nın, Tuzla Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Bölgedeki Teknoparkların, İstanbul Teknopark’ın, Gemi Sanayicileri Odası Başkanlığı’nın katılması çalışmalara güç verecektir. Faaliyet üniversitelerin, kamu kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının katılımına açık olup, çalışma konuları, web ve yazışma adresi EK’tedir.
Faaliyetin personele duyurulması hususunu bilgilerinize sunarım.

Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK
İTÇ-IATW 2020 Başkanı
EKİ:Çalıştay Konuları ve İletişim Adresleri
İtç-iatw Çalışma Konuları:

1- Denizcilik, Gemi İnşa Mühendisliği Konuları
2- Endüstri ve Sistem Mühendisliği Konuları
3- Makine, Malzeme, Mekatronik Mühendisliği Konuları
4- Elektrik, Elektronik, Enerji Mühendisliği Konuları
5- Bilgisayar, Yazılım, Navigasyon Mühendisliği Konuları

Faaliyetin web ve yazışma adresi:

Web adresi: http://www.itc.org.tr
Yazışma adresi: itc@itc.org.tr

İletişim Temas Noktaları:

Çalıştay Bşk.:

Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK
Piri Reis Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi (İTÇ-IATW-2020 Bşk.)
moalniak@pirireis.edu.tr
0216 581 00 60 / 1744
0533 711 53 12

Çalıştay Bşk. Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Erkan KIYAK
ekiyak@pirireis.edu.tr
0216 581 00 50 / 1796

Koordinatörler:

Öğr. Gör. N. Murat KORAY
Öğr. Gör. Y. Fuat GÜLVER

Çalıştay Sekreteri:

Arş. Gör. Tuğçe KOÇ
tkoc@pirireis.edu.tr
0216 581 00 50 / 1246

Sekreter Yardımcıları:

Öğr. Aybüke Binay
Öğr. Begüm Doğrusöz
Öğr. Ece Barutçu

Danışmanlar:

Dr. Öğretim Üyesi Egemen AVCI (Kocaeli Üniv.)
Dr. öğretim Üyesi Aylin Çelik TURAN 18 Mart Üniv.)

Çalıştay Adresi:
Piri Reis Üniversitesi
Postane Mahallesi, Manastır Cad. Eflatun Sokak No: 08
34940 Tuzla / İstanbul