BİLGİ NOTU

TARİH: 10.02.2020
KONU: [İleri Teknolojiler VI. Çalıştayı (İTÇ-2020)] ve [Advanced Technologies Workshop (IATW 2020)] Hakkında Bilgi Notu 001

                                         İlgili Makama

İLGİ: PRU 05.09.2019, Sayı: 33145098-050.01.04

Bilim ve teknolojiyi geliştirmek, genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla; 2010 yılından itibaren organize edilen [İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ)] ve bu yıl ilk defa planlanan [International Advanced Technologies Workshop (IATW)] faaliyetinin 27-28 Ekim 2020 tarihlerinde Pîrî Reis Üniversitesi’nde Tuzla / İstanbul’da gerçekleştirilmesi İLGİ ile planlanmıştır.

(İTÇ-2020) / (IATW-2020) olarak anılacak faaliyetin konu ve kapsamı; organizasyon ve makale yazım esasları, idari ve teknik konular faaliyetin WEB sayfasından takip edilebilir.
Teknik, idari, bilimsel konularda zaman kazanmak; faaliyete katılacak bilim insanlarının hazırlıklarına öncelik tanımak, kurum ve kuruluşlardan faaliyete katılmayı arzu eden personeli teşvik etmek amacıyla işbu duyuru bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımla.

Prof. Dr. Y. Müh. M. Oktay ALNIAK
İTÇ/IATW-2020 Başkanı
PRU Müh. Fak. End. Müh. Böl. Bşk.
04.02.2020 Tuzla / İSTANBUL

WEB adresi: http://www.itc.org.tr
Yazışma adresi: itc@itc.org.tr