İTÇ-2017 ÇALIŞTAY HABERLERİ

Çok Değerli Hocam, Bu proje ile daima iftihar ediyorum. Son derece nitelikli ve katılımcı bir yaklaşımla düzenlediğiniz bu etkinlikten dolayı Zat-ı Alinizi ve Çalışma Grubunuzu yürekten kutlarım. Nice projeleri birlikte yürütmek, paylaşmak ve başarmak umut ve heyecanı ile içten saygılarımı sunar, sonsuz başarılar dilerim.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
İstanbul Arel Üniversitesi / University
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı /
Faculty of Economic and Administrative Sciences (FEAS),
Head of Department of International Relations (IR),
Tepekent Yerleşkesi / Campus
34537 – BÜYÜKÇEKMECE – İSTANBUL
Tel.: +90 212 867 25 00
Fax: +90 212 860 04 81
hasretcomak@arel.edu.tr
hasretcomak@superonline.com
www.arel.edu.tr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"İTÇ-2017 hazırlıkları kapsamında davetli konuşmacılara davet mektupları gönderilmiştir. Davetli konuşmacıların panellerde konferansları planlanmaktadır. Konularında uzman bilim insanlarının ve seçilmiş davetlilerin biyografileri WEB'de yar almaktadır. İTÇ-2017 faaliyetine katılım sağlayan Sn. Davetli konuşmacıların konferansları "Bildiri Kitabı" nda yer alacaktır. Başarı dileklerimle saygılarımı sunarım. 25.05.2017"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------